Dentarium

Dentarium je komplexný softvér, ktorý sme začiatkom roka 2019 začali navrhovať pre stomatologickú kliniku, na mieru. Našou úlohou bolo navrhnúť nástroj, ktorý pomôže doktorom, sestričkám a personálu na recepcii dostať pod kontrolu chod kliniky - od správy termínov a ošetrení, cez lekárske správy, až po vedenie pokladne a komunikáciu s pacientom. Nahliadnite do našich procesov - ako Dentarium vznikalo, ako sme k výzvam hľadali riešenia a ako sa dnes softvéru darí v prevádzke.
Štúdia práce a zvyklostí stomatológov priamo na klinike
Moderný softvér navrhovaný s reálnymi stomatológmi
Atomic design system s viac ako 500 elementami
Vylepšovanie UX / UI podľa používateľ. návykov z praxe

UX dizajn

1

Prieskum existujúcich riešení

UX dizajn / Fáza 1
Prieskumom existujúcich riešení sme si vytvorili prehľad o trhu - aké softvéry sú dostupné, ako riešia jednotlivé výzvy, ktoré časti user-experience sú optimálne a ktoré nie. Zozbierali sme dojmy z týchto softvérov z pohľadu doktorov, vďaka čomu sme získali mnoho drobných zistení a mohli lepšie uchopiť ich predstavu o funkčnosti a správaní softvéru, ktorý potrebujú.
2

Používateľský prieskum

UX dizajn / Fáza 2
Kľúčové bolo hneď v úvode spoznať koncových používateľov - doktorov (primárni používatelia), sestričky a personál na recepcii. Formou hĺbkových rozhovorov (kvalitatívny prieskum) sme si poskladali detailný obraz o každodennej práci stomatológov. Identifikovali sme úkony a procesy a pozorovaním priamo v prostredí kliniky (tvz. field study) aj správanie a návyky doktorov a personálu. Každé zistenie nám pomohlo s používateľmi silnejšie empatizovať a rozširovať si bázu znalostí pre návrh riešenia, ktoré skutočne spĺňa hlavný cieľ aj potreby používateľov.
3

Analýza a prototypovanie

UX dizajn / Fáza 1
Po získaní rozsiahleho množstva poznatkov sme sa pustili do ich spracovania - procesu, v ktorom z poznatkov vytvárame predpoklady (ktoré sú neskôr overované). Na základe týchto predpokladov sme vytvorili viacero rýchlych, surových návrhov (low-fidelity), v záujme preskúmať v krátkom čase čo najširšie spektrum nápadov. Navyše, takouto metodikou eliminujeme riziko, že si ako dizajnéri vytvoríme príliš silné puto k prvému a jedinému riešeniu - naopak, vytvoríme ich viac a rýchlym otestovaním identifikujeme tie najlepšie z nich.
4

Používateľské testovanie (usability testing)

UX dizajn / Fáza 4
Návrhy sme vo forme jednoduchých prototypov (papierové, neskôr digitálne) otestovali s doktormi. Ich úlohou bolo plniť zadané úlohy, zatiaľ čo my sme pozorovali rôzne aspekty ich interakcie - intuitívnosť navigovania a rozloženia prvkov, úspešnosť v plnení úloh či nejasnosti a kritické miesta. Po testingu sme od doktorov zozbierali aj ich subjektívne dojmy. Poznatky z testovania nám pomohli včas odhaliť skutočné problémy a pomohli zdokonaliť user-experience.

Vizuálny dizajn

1

Vizuálny smer

Vizuálny dizajn / Fáza 1
Čo sa týka vizuálnej stránky softvéru, požiadavka klienta bola od začiatku jasná - moderný, príjemný dizajn, ktorý “lahodí oku”. Po odladení user-experience sme sa mohli plne zamerať na vizuál. Navrhli sme základný vizuálny smer (a niekoľko elementov ako farby, fonty, tlačidlá, pop-up okná a podobne), ktorý sme po schválení klientom mohli rozšíriť na celý softvér.
2

Design system

Vizuálny dizajn / Fáza 2
Z dôvodu rozsiahlosti celého softvéru bolo potrebné definovať pravidlá a organizáciu UI prvkov - rozhodli sme sa pre atomic design system. Design system pre Dentarium má aktuálne viac ako 500 komponentov a pravidelne ho zdokonaľujeme a prispôsobujeme novým zmenám. Hlavnou výhodou je, že nám pravidelne pomáha konzistentne a rýchlejšie vytvárať nové komponenty. Taktiež uľahčuje komunikáciu s programátormi, pre ktorých je design system jedným z najdôležitejších podkladov pri implementácii.

Implementácia

Implementácia riešenia

Všetky analytické a dizajnové podklady od nás putujú našim partnerom zo spoločnosti Odyzeo, ktorí majú na starosti technickú realizáciu Dentaria. Podarilo sa nám nastaviť si procesy a vybudovať vzájomnú dôveru. Pred každou aktualizáciou spoločne s programátormi odlaďujeme posledné detaily a dbáme na to, aby dizajn pracoval presne tak, ako bol navrhnutý.

Funkcionality

Pozrime sa bližšie

Today panel

Today panel slúži (nielen) ako rýchly prehľad pacientov, ktorí dnes prídu na ošetrenie. Personál môže v Today paneli taktiež zrkadliť reálnu situáciu na klinike - ktorí pacienti už prišli (a čakajú v čakárni) a ktorých ešte len očakávame. Doktori vo svojich ambulanciách potrebujú byť informovaní o príchode ich pacientov na kliniku a Today panel im túto informáciu prenáša z recepcie do ambulancií. Vybavení pacienti z panelu zmiznú. Z psychologického hľadiska ide o správanie tradičného “to-do listu” - odškrtávame si “úlohy” a na konci dňa nám ostáva dobrý pocit z prázdneho zoznamu.
Pozrime sa bližšie

Quick-view

Quick-view poskytuje rýchly, kontextový náhľad informácií o pacientovi - históriu termínov, stav účtu, kontaktné údaje a mnohé ďalšie. Quick-view bol detailne premyslený na základe reálneho používania v praxi. Vysúva sa v pravej časti obrazovky a umožňuje používateľovi rýchly náhľad konkrétneho pacienta bez toho, aby sa musel prekliknúť do detailnej karty pacienta. Quick-view je veľmi šikovným nástrojom - personál na recepcii v ňom dokáže vyriešiť väčšinu každodenných úkonov spojených s pacientom. Ideálny je napríklad v situácii, keď recepčná telefonuje s pacientom a potrebuje si zobraziť rýchly prehľad jeho termínov či keď pacient po ošetrení prichádza na recepciu a je potrebné vyplatiť účet a dohodnúť ďalší termín.

Inovácie

Inovatívna funkcia

Sledovanie priebehu ochorenia

Inovatívny, parodontálny zubný kríž pomáha dentálnemu hygienikovi sledovať priebeh ochorenia pri komplikovaných prípadoch. Unikátne, vizuálne orientované zobrazenie pomáha hygienikovi rýchlym pohľadom identifikovať problematické časti chrupu / konkrétne zuby.
Inovatívna funkcia

Zrkadlenie reálnej situácie na klinike

Personál dokáže meniť stav každého pacienta a zrkadliť tak reálnu situáciu na klinike. Pri príchode pacienta zmení recepčná jeho stav z “Očakávame” na stav “Na klinike“ a príslušný doktor dostáva automatickú notifikáciu o príchode jeho ďalšieho pacienta. Po ošetrení a platbe recepčná mení stav na “Vybavený” - je to niečo ako "to-do list" kliniky na daný deň.

Dentarium je moderný softvér, navrhovaný pre a s reálnymi stomatológmi

Vďaka princípom design thinking-u je Dentarium pre stomatológov intuitívnym a silným nástrojom.