Projekty

Výber projektov, na ktorých sme pracovali

Dentarium - Správa pacientov a chodu stomatologickej kliniky

Navrhli sme moderný nástroj pre stomatológov, ktorý pomáha so správou pacientov a s každodennými úkonmi na klinike. Štúdiom práce stomatológov priamo na klinike sme dokázali navrhnúť prehľadný, intuitívny softvér.

Viac o projekte
MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

slovensko.sk - Prioritné životné situácie občana

V rámci modernizácie Ústredného portálu verejnej správy, slovensko.sk, sme realizovali analýzu procesov, na základe ktorých sme pripravili nové UX návrhy a prototypy pre vybrané životné situácie. Taktiež sme sa aktívne podieľali na rozvoji štátneho dizajn systému a manuálu ID-SK.

Nina Menkynová - Yoga s dušou

Webová platforma na cvičenie yogy formou živých prenosov a videí. Navrhli sme funkčný a prehľadný dizajn pre všetky zariadenia. Hlavným cieľom bolo preklopiť existujúce publikum do online priestoru.

Moje SPP - Zákaznícka zóna

V spolupráci so štúdiom Odyzeo sme pracovali na UX dizajne zákazníckej zóny Moje SPP. Viedli sme viacero workshopov s kľúčovými zamestnancami SPP, pripravili kompletný návrh UX a dodnes poskytujeme UX konzultácie k budúcnosti portálu.

Omnium Capital

Klientský portál Omnium Capital

Vytvorili sme klientský portál, vrátane kompletného UX/UI dizajnu a implementácie, v ktorom si zákazníci Omnium Capital môžu prezerať stav a vývoj svojich investícií.

TRACO Computers

Tablet do školy - iPad a Mac v školách

Dizajn a implementácia webového portálu tabletdoskoly.sk pre študentov a učiteľov. Moderný grafický návrh s využitím guidelines od Apple.

Banková platforma Majestic - Vizuálna identita

Prieskumom finančnej spoločnosti Majestic sme dokázali spoznať jej vízie a hodnoty a odzrkadliť ich v modernej vizuálnej identite. Dodali sme návrh typografie, farieb a revíziu loga.

Motilife - Andy Winson

MOTILIFE - Webová platforma osobnostného rozvoja Andyho Winsona

Motilife je platforma, ktorá sa zaoberá rôznymi oblasťami života a svojim zákazníkom pomáha v týchto oblastiach dosiahnuť úspech. Ide o platformu osobnostného rozvoja, ktorú založil mentor, kouč a tréner v oblasti ľudského potenciálu Andy Winson.

Viac o projekte